Úvodní  Informace Ceník Kontakt
       
     
   
 
Vítáme Vás na stránkách prezentace firmy Eva Fleková - Účetnictví. Působíme především v Ústeckém kraji.

Nabízíme Vám tyto služby :

 • komplexní vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)


 • komplexní vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví)


 • komplexní zpracování mezd


 • zpracování daňových přiznání


 • účetní a daňové poradenství, daňová optimalizace


 • zpracování přehledu sociálního zabezpečení


 • zpracování přehledu zdravotního pojištění


 • možnost odkladu podání daňového přiznání na 30.6. (spolupráce s daňovým poradcem)


 • zastupování na úřadech (FÚ, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, živnostenský úřad)


 • doplňkové služby (např. svoz dokladů od zákazníka)


 • Kromě komplexního řešení účetní, daňové a mzdové problematiky nabízíme našim zákazníkům především individuální přístup k jejich požadavkům a potřebám. Naším cílem je nejen dosažení plné spokojenosti klienta, ale i to, aby se mohl na naši firmu plně spolehnout.

  Naše služby jsou určeny především pro malé a střední firmy, fyzické i právnické osoby, podnikající v různých odvětvích obchodu a služeb.
  Zárukou kvality našich služeb je dlouholetá praxe v účetnictví a především pravidelná účast na odborných seminářích a vzdělávacích kurzech.

  Ceny za naše služby se stanovují individuálně podle počtu zpracovávaných dokladů a podle náročnosti zpracování. Cena za vedení účetnictví nebo daňové evidence je obvykle tvořena paušální měsíční sazbou, která u plátců DPH zahrnuje zpracování přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti a souvisejících výkazů (Intrastat, souhrnné hlášení) a přípravu dokladů pro kontroly finančních úřadů.

  Samostatně účtujeme roční uzávěrku nebo rekapitulaci příjmů a výdajů a přiznání k dani z příjmů právnických nebo fyzických osob, přiznání k silniční dani, zpracování přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, hlášení pro Český statistický úřad a výkazy pro banky nebo leasingové společnosti.

       
   


   
     Účetnictví  
   
  Vedení účetnictví zahrnuje:
 • zpracování předaných dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • kontrolu úhrad u přijatých a vydaných faktur
 • vyhotovení přehledů dle potřeby zákazníka /rozvaha, výsledovka/předvaha
 • zpracování DPH a přiznání DPH ( měsíční,čtvrtletní)
 • účetní a daňové poradenství, optimalizace
 • výstupy sestav dle požadavků klienta
 • skladové hospodářství


 • Součástí služby je zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty pro plátce DPH včetně předepsané evidence a základní daňové poradenství a optimalizace základu daně z příjmů.

  Po ukončení účetního období obdrží každý zákazník vytištěné sestavy:
 • hlavní knihu
 • deník účetních operací
 • inventurní soupis dokladové inventury
 • seznam pohledávek a závazků
 • roční účetní závěrku


 • Součástí služby je základní daňové poradenství a optimalizace základu daně z příjmů.

  Všem zákazníkům, kterým zpracováváme účetnictví, zajišťujeme zákonem předepsané zveřejnění účetní závěrky.

   
     Daňová evidence  
   
  Daňová evidence nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Jejím prostřednictvím se zjišťuje základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

   
     Mzdy  
   
 • Nabízíme vedení mzdové agendy pro malé i velké organizace.
 • Splníme pro Vás veškeré zákonné povinnosti spojené se zpracováním mzdové agendy, jako jsou:
  • vedení mzdových listů
  • zpracování evidenčních listů důchodového zabezpečení
  • zpracování měsíčních hlášení pro SSZ a zdravotní pojišťovny
  • přihlášení a odhlášení zaměstnance
  • vyúčtování daně vybírané srážkou
  • vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti.
 • Pro všechny druhy pracovních poměrů:
  • hlavní či vedlejší pracovní poměr
  • dohoda o pracovní činnosti
  • dohoda o provedení práce
 • i pro odměňování dle obchodního zákoníku:
  • odměna jednatele
  • odměny členů statutárních orgánů (představenstvo, dozorčí rada, orgány družstva)
  • jiné.
 • Pro Vás připravíme
  • převodní příkaz pro banku (elektronický, běžný)
  • výplatní pásky (skryté, běžné)
  • výplatnice po střediscích
  • rekapitulace mezd a libovolné přehledy dle Vašich potřeb.


   
     Daně  
   
 • komplexní poradenství v oblasti českých daní
 • daňová optimalizace a plánování
 • zpracování daňového a účetního odpisového plánu
 • sjednání výše daně s místně příslušným správcem daně
 • zpracování odborných stanovisek a daňových analýz


 • vyhotovení veškerých daňových přiznání
  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z příjmů fyzických osob
  • přiznání k DPH
  • silniční daň
  • daň z nemovitostí
  • daň z převodu nemovitostí
  • souhrnné hlášení
  • vyúčtování daně z příjmů fyzických osob
  • přiznání k dani darovací
   
     Ostatní služby  
   
  Personální poradenství

  Mezi nabízené služby patří:
  • kontrola pracovních smluv
  • optimalizace nákladů na zaměstnance
  • nastavení benefitů
  • změny a ukončení pracovního poměru
  Další služby
  • Na základě plné moci jednáme za Vás při s příslušným finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami.
  • Zastupujeme Vás při kontrolách z finančního úřadu, správou sociálního zabezpečení nebo zdravotních pojišťoven.
  • Prostřednictvím elektronické komunikace a SW za Vás vyplníme a odešleme hlášení pro statistický úřad.
  • Zpracujeme hlášení Intrastat.


   
       
   


   

  Eva Fleková - Účetnictví

  Lkáň 101

  femusucto@seznam.cz

  Tel: 605 291 588